Effectmeting

Binnen de praktijk toetsen we de effectiviteit van onze behandelingen met de Cohens ‘d’. Tot en met 2015 hebben 88 mensen voor en na de behandeling een vragenlijst ingevuld genaamd de OQ-45. Dit is een vragenlijst voor de inventarisatie van klachten en algemeen functioneren.

Gemeten over de totaal score van de OQ-45 van deze 88 behandelingen is de score van Cohens ‘d’: 0,94. Dit mag geïnterpreteerd worden als een groot effect en dit betekent dat u als cliënt met een behandeling van de Helper beter af bent dan 80 tot 90% van de mensen die deze behandeling niet heeft gehad.

Gemeten over de SD (Symptomatische Distress) subschaal van de OQ-45 waarin de meest voorkomende psychiatrische klachten nagevraagd worden, is de score van de Cohens ‘d’: 1,05. Ook deze score mag geïnterpreteerd worden als een groot effect en betekent dat u met een behandeling van de Helper beter af bent dan 80 tot 90% van de mensen die deze behandeling niet heeft gehad.

Via het onderstaande tabblad ROM krijgt u toegang tot de vragenlijsten waarmee we onze effectiviteit monitoren.

info Routine Outcome Monitoring (ROM)

Binnen de praktijk maken we gebruik van effectmeting middels het Routine Outcome Monitoring (ROM) systeem. U krijgt hiervoor bij uw eerste afspraak een mail met inloggegevens om via internet enkele vragenlijsten in te vullen. Deze krijgt u tussentijds en bij afronding opnieuw aangeboden zodat we kunnen zien in welke mate het beter met u (of uw kind) gaat. Wanneer u dit niet wilt of hier vragen over heeft, kunt u wachten met het invullen tot na het eerste gesprek. U hoeft het niet in te vullen. Met het invullen van deze vragenlijsten geeft u toestemming voor aanlevering bij de SBG.
Klik op onderstaand logo om toegang te krijgen tot ROM.

 

Effectmeting