Wat we doen

dh watwedoenAls praktijk bieden wij psychologische behandeling van Depressie, Angststoornissen, Dwangstoornissen, Persoonlijkheidsstoornissen, Psychotrauma (PTSS) en Hechtingsproblemen, in goede samenwerking met de huisartsen en andere zorginstanties in de regio.  Afhankelijk van de ernst en geschiedenis van de klacht kan er sprake zijn van een kortdurende behandeling binnen de Generalistische Basis GGZ,  of van een procesgerichte psychotherapie binnen de Gespecialiseerde GGZ.Daarnaast bieden we Testonderzoek zoals IQ onderzoek, persoonlijkheidsonderzoek en onderzoek naar specifieke stoornissen zoals Adhd en Autisme. Aansluitend kan behandeling hierop plaatsvinden. Behandeling en psychologisch (test)onderzoek is zowel voor volwassenen als voor kinderen.

info Geboden behandelvormen zijn

E-health - E-health is internettherapie met elementen van psycho-educatie en cognitieve gedragstherapie. De behandeling kan op zich zelf en gecombineerd gegeven worden.

Cognitieve gedragstherapie- Cognitieve gedragstherapie is een combinatie van Cognitieve therapie en Gedragstherapie. In Cognitieve gedragstherapie wordt het gedrag en de gedachten die uw problemen in stand houden, besproken en behandeld.

EMDR - Eye Movement Desensitization and Reprocessing (afgekort EMDR) is een therapeutische behandelmethode waarbij op geprotocolleerde wijze sterke emoties bij traumatische herinneringen worden verwerkt en naar de achtergrond verdwijnen. De herinnering blijft, maar zonder de emotionele lading, waardoor klachten oplossen of juist verwerking kan beginnen.

Cliëntgerichte psychotherapie - Cliëntgerichte psychotherapie of Rogeriaanse therapie is persoonsgericht, wat betekent dat uw psychotherapeut niet uw psychische 'stoornis' als uitgangspunt neemt, maar met u in gesprek gaat als persoon en met u onderzoekt hoe het komt dat u, met uw voorgeschiedenis en toekomstverwachting, op dit moment klachten heeft. Uitgangspunt is om tot inzicht te komen welke betekenis u geeft aan u zelf en de dingen die belangrijk voor u zijn.

Speltherapie - Speltherapie is een vorm van psychotherapie waarbij het spel gebruikt wordt om de emotionele problemen van uw kind te verwerken. De therapie wordt gegeven in een spelkamer, waar het spelmateriaal een ingang biedt tot de binnenwereld van uw kind en uw kind de mogelijkheid geeft om te laten zien wat het niet kan zeggen.

Differentiatie & Fase therapie - Differentiatie therapie en Fasetherapie zijn twee therapievormen voor kinderen en jongeren met hechtingsproblemen. Op een gecontroleerde en gefaseerde manier worden corrigerende ervaringen opgedaan rond zorg, vertrouwen in anderen en denken over jezelf.

Basistherapie - Basistherapie is een therapievorm voor volwassenen met klachten die samenhangen met een innerlijk gevoel van leegte en eenzaamheid gerelateerd aan een verstoorde of onveilige hechting.

info Opleiding

Binnen de praktijk zijn ook universitaire psychologen in opleiding werkzaam. Om hen de gelegenheid te bieden het vak goed te leren, kan u gevraagd worden of zij bij het gesprek of onderzoek aanwezig mogen zijn. Wij hopen op uw welwillendheid hierin.

De Helper biedt daarnaast een opleidingsplaats voor de opleiding tot GZ-psycholoog K&J. Dit is een twee jarige opleiding van 1 september 2015 tot 1 september 2017. Mw. drs. I. van der Voort neemt binnen onze praktijk deel aan deze opleiding.