Informatieve websites

Op deze pagina vind u, geschikt in categoriën, een aantal websites die voor u interessant kunnen zijn. Kent u zelf een website die een toegevoegde waarde heeft op onderstaande verzameling, gebruik dan s.vp. het contactformulier om ons hierop te attenderen.

info Beroepsverenigingen

Naam & beschrijving Link (extern)
NVP
- Nederlandse vereniging voor psychotherapie
start
LVVP
- Nederlandse Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten
start
VPeP
- Vereniging Persoonsgerichte experiëntiële Psychotherapie
start

VGCT
- Vereniging voor Gedrags- en Cognitieve Therapieën

start
NIP
- Nederlands Instituut van Psychologen
start
EMDR
- Eye Movement Desensitization and Reprocessing
start

info Christelijk georienteerde hulpverlening

Naam & beschrijving Link (extern)
IKZOEKCHRISTELIJKEHULP.NL
- Vind een christelijke hulpverlener bij u in de buurt
start
N.C.K.T.
- Netwerk Christen Kinder Therapeuten
start
Mindguide
- Mindguide is de jongerensite van Eleos
start

info GGZ

Naam & beschrijving Link (extern)
KiesBeter.nl
- KiesBeter.nl wijst u de weg naar kwaliteitsinformatie over de zorg in Nederland.
start
GGZ-richtlijnen
- GGZ-richtlijnen biedt u toegang tot de multidisciplinaire evidence based richtlijnen voor de diagnostiek en behandeling van patiënten met psychische stoornissen.
start
Zorginstituut Nederland
- Het Zorginstituut ziet erop toe dat consumenten verzekerd zijn en blijven voor de Zvw en de AWBZ.
start
Trimbos-instituut
- Het Trimbos-instituut zet zich in voor het verbeteren van de geestelijke gezondheid door het delen van kennis.
start
De ggz laat zich horen!
- Informatie en inspiratie aan al die collega's die de teloorgang van hun vak met lede ogen aanzien.
start
Tuchtcolleges voor de gezondheidszorg
- De Tuchtcolleges bewaken de kwaliteit van de beroepsuitoefening in de gezondheidszorg.
start
eiggenwijzer
- De eiggenwijzer is een database met meer dan 300 activiteiten en interventies die door (hoofdzakelijk) cliëntgestuurde organisaties in de ggz, verslavingszorg en maatschappelijke opvang worden ontwikkeld en aangeboden.
start
Zorgvisie
- De brug tussenbeleid en praktijk.
start
GGZbeleid.nl
- Informatie over de beleidsontwikkelingen binnen de gezondheidszorg.
start
Meld je zorg
- Meld je zorg is hét aanspreekpunt voor ggz-cliënten en familie met vragen en klachten over de ggz.
start
NIVIL
- Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg.
start
ZorgkaartNederland
- Zoek, vind en waardeer Zorgaanbieders.
start

info Medisch

Naam & beschrijving Link (extern)
Thuisarts.nl
- Thuisarts.nl geeft betrouwbare en onafhankelijke informatie van uw huisarts over gezondheid en ziekte.
start

info Technisch

Naam & beschrijving Link (extern)
VECOZO
- Het portaal van VECOZO is bestemd voor ketenpartijen in de zorg die hun administratieve processen willen stroomlijnen en optimaliseren in een veilige omgeving.
start
AGBcode
- Algemeen GegevensBeheer Zorgverleners
start
DIS
- Het landelijke DBC-informatiesysteem DIS
start
DBC-Onderhoud
- Inzicht in zorgprestaties
start
SBV-Z
- SBV-Z vormt voor de zorgsector de toegangspoort tot de Beheervoorziening BSN (BVBSN)
start