E-health

Binnen de praktijk worden de verschillende therapievormen gecombineerd met E-health. U krijgt hiertoe toegang tot de E-health omgeving van Cliëntenlogin  en Therapieland waarmee de Helper een overeenkomst heeft. Binnen deze omgeving bieden wij u informatie en middelen welke kunnen bijdragen tot uw behandeling en verbeterproces. Uw behandelaar kan hier als onderdeel van uw behandelplan een voorstel toe doen, maar u kunt hier ook zelf het initiatief in nemen.

U krijgt bij uw eerste afspraak uw inloggegevens voor toegang tot deze digitale omgeving. Alle (email) communicatie via internet kunt u dan vanuit deze omgeving laten plaatsvinden. U weet dan zeker dat uw privacy gewaarborgd is conform de gestelde beveiligingsnormen in de geestelijke gezondheidszorg.

Klik op onderstaand logo om toegang te krijgen tot uw inlogpagina. 

                      Logo Therapieland