Wachtlijstprocedure

Bij aanmelding bent u akkoord gegaan met uw plaatsing op de wachtlijst en hebt u een volgnummer ontvangen. Hieronder ziet u de volgnummers op volgorde weergegeven van de aanmeldingswachttijd, zodat u kunt zien wat uw positie is op de wachtlijst. De aanmeldingswachttijd is de tijd tussen het aanmelden en het moment dat de eerste afspraak voor intake plaatsvindt. Waar u verzekerd bent is niet van invloed op de wachtlijst. Bij de Helper is er géén behandelingswachttijd. Dit betekent dat uw behandeling na intake meteen ingezet zal worden.


fp wachtlijstPraktijk de Helper zal u strikt op volgorde oproepen omdat dit het meest eerlijk is voor iedereen. Hoe dringend u ook op dit moment om hulp verlegen bent, dat geldt ook voor de andere mensen die zich hebben aangemeld. Alleen wanneer een huisarts contact met ons opneemt om te beargumenteren waarom een oproep versneld moet worden, kan hier van worden afgeweken. Het kan daarom voorkomen dat een nummer in de overzichtslijst ontbreekt.

Wanneer de wachttijd langer wordt dan met u is besproken wordt u verzocht contact met ons op te nemen voor overleg. We zullen dan samen naar de mogelijkheden kijken. Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u ook contact opnemen met uw zorgverzekeraar en vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intake gesprek krijgt, en dat binnen 10 weken vanaf de intake, de behandeling is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen). U hebt natuurlijk ook de mogelijkheid om te informeren bij collegae of zij u eerder een afspraak kunnen bieden. Andere collegae kunt u zoeken via de LVVP.

Wanneer u op de wachtlijst staat, blijft uw verwijzer/huisarts de persoon waar u op terug kunt vallen mocht u vragen of problemen hebben. Hier moet aan worden toegevoegd dat wanneer uw hulpvraag zo dringend is dat hulp niet uitgesteld kan worden, er sprake kan zijn van een crisissituatie.

Op de wachtlijst hieronder ziet u de wachttijd voor volwassenen aangemeld voor de Basis GGZ en aangemeld voor de Gespecialiseerde GGZ en de wachttijd voor minderjarigen. De wachttijd is de tijd tussen vandaag en de bovenste aanmelddatum.

Wachtlijst volwassenen Gespecialiseerde GGZ

Volgnummer         Aanmelddatum

848 12-06-2018
850 19-06-2018
852 26-06-2018
854 04-07-2018
856 10-07-2018
858 18-07-2018
862 26-07-2018
863 12-08-2018
865 03-09-2018
866 05-09-2018
868 06-09-2018
870 10-09-2018
871 11-09-2018
872 14-09-2018
873 17-09-2018
875 27-09-2018
876 28-09-2018
877 09-10-2018
883 25-10-2018
885 29-10-2018
886 07-11-2018
890 12-11-2018
892 14-11-2018
894 16-11-2018
895 16-11-2018
899 21-11-2018
901 26-11-2018
902 26-11-2018
905 29-11-2018
906 29-11-2018
908 30-11-2018
911 03-12-2018

Resultaten 1 - 32 van 32
 

Wachtlijst volwassenen Basis GGZ

Volgnummer         Aanmelddatum

848 12-06-2018
850 19-06-2018
852 26-06-2018
854 04-07-2018
856 10-07-2018
858 18-07-2018
862 26-07-2018
863 12-08-2018
865 03-09-2018
866 05-09-2018
868 06-09-2018
870 10-09-2018
871 11-09-2018
872 14-09-2018
873 17-09-2018
875 27-09-2018
876 28-09-2018
877 09-10-2018
883 25-10-2018
885 29-10-2018
886 07-11-2018
890 12-11-2018
892 14-11-2018
894 16-11-2018
895 16-11-2018
899 21-11-2018
901 26-11-2018
902 26-11-2018
905 29-11-2018
906 29-11-2018
908 30-11-2018
911 03-12-2018

Resultaten 1 - 32 van 32
 

Wachtlijst minderjarigen algemeen

Volgnummer         Aanmelddatum

884 29-10-2018
887 07-11-2018
888 07-11-2018
889 08-11-2018
891 13-11-2018
893 15-11-2018
896 17-11-2018
897 20-11-2018
898 21-11-2018
900 22-11-2018
903 28-11-2018
904 28-11-2018
907 29-11-2018
910 03-12-2018

Resultaten 1 - 14 van 14