dh privacy

Privacy

De individuele beroepsbeoefenaar van praktijk de Helper is gehouden aan de Wet Algemene Verordening Gegevensbescherming. In de praktijkvoering van de Helper worden de regels van de wet in acht genomen. In onze privacystatement kunt u lezen hoe wij met uw persoonlijke gegevens omgaan.

Ten aanzien van wat u tijdens uw behandeling vertelt, is uw privacy gewaarborgd door de geheimhoudingsplicht zoals gesteld in de beroepscode voor psychologen en psychotherapeuten, met inachtneming van de wettelijke verplichting tot gegevensverstrekking met betrekking tot de DIS, het DBC declaratiesysteem, de SBG en de verplichting tot gegevensverstrekking aan de Gemeente indien jonger dan 18 jaar.

Met betrekking tot de informatie en persoonlijke gegevens die u via deze website verzendt geldt dat uw gegevens via het openbaar internet zonder enige beveiliging worden verzonden. Bij ontvangst wordt de informatie binnen de beveiligde omgeving van de website bewaard en bij aanvang van het gesprekscontact aan het dossier toegevoegd. Informatie die uitgewisseld wordt binnen de E-health omgeving van Cliëntenlogin of Therapieland (waarvoor u moet inloggen) is beveiligd en niet voor anderen zichtbaar.

De door u verstrekte informatie wordt alleen binnen de praktijk verwerkt en aan uw persoonlijk dossier toegevoegd. Op uw dossier zijn de regels van de beroepscode voor psychologen en psychotherapeuten van toepassing. De informatie wordt niet gebruikt voor andere doeleinden of aan derden ter beschikking gesteld.