Verwijzers

Als huisarts kunt u kinderen/jongeren en volwassenen naar de praktijk verwijzen. Hiervoor is een verwijsbrief noodzakelijk. U kunt gebruik maken van een standaard verwijsbrief door rechts op de afbeelding te klikken.
Bent u niet de huisarts en wilt u uw cliënt (van 18 jaar en ouder) naar onze praktijk verwijzen, dan kan dat alleen via de huisarts. De huisarts zal op grond van uw gemotiveerd advies (veelal in overleg met de cliënt) beoordelen of hij de reden voor verwijzing kan ondersteunen.

Voor minderjarigen geldt dat u als Kinderarts, Jeugdarts of als gemachtigde medewerker van de gemeenten (net als de Huisarts) uw cliënten kunt verwijzen. U wordt verzocht hierbij de standaard verwijsbrief als leidraad te gebruiken. Klik hiervoor op de document afbeelding rechts bovenaan.

downloads dh

Behalve per post of fax kan er ook digitaal verwezen worden via de Zorgmail van VANAD Enovation (indien geabonneerd). In het adresboek van Zorgmail kunt u de benodigde accountgegevens vinden onder de naam: de Helper.

info De verwijzing dient te voldoen aan het volgende voorwaarden en criteria

Voorwaarden

 • Er staat een datum op de verwijzing;
 • De verwijzing is voorafgaand aan de behandeling afgegeven;
 • De verwijzing bevat de volledige NAW- gegevens van de verwijzend arts, inclusief de AGB-code van de verwijzer;
 • De verwijzing bevat de (elektronische) handtekening van de verwijzend arts;
 • De verwijzing bevat de volledige NAW-gegevens van de verzekerde;
 • Uit de verwijzing blijkt dat er sprake is van een vermoeden op een DSM IV stoornis
 • De verwijzing bevat bij voorkeur een gerichte verwijzing naar Gespecialiseerde GGZ dan wel Generalistische Basis GGZ.

Criteria

 • Vermoeden DSM stoornis
 • Ernst problematiek
 • Risico
 • Complexiteit
 • Beloop klachten

Klik hier voor een overzicht van de relevante waarden van de genoemde criteria.info Verwijzing is aan de orde bij:

 1. Generalistische Basis GGZ
 2. Gespecialiseerde GGZ
 • het vermoeden van een DSM-benoemde stoornis.
 • de ernst en het risico wordt als matig beoordeeld.
 • de complexiteit is laag (comorbiditeit interfereert niet met de behandeling van hoofddiagnose).

De duur van de symptomen beantwoordt aan de criteria uit de DSM richtlijn voor het betreffende ziektebeeld of er is sprake van recidive.

 • een hoog risico en/of hoge complexiteit bij vermoeden van een DSM-benoemde stoornis. De ‘score’ op andere criteria is in die gevallen niet doorslaggevend.


warning Er kan niet verwezen worden als:

 • Er geen vermoeden is van een DSM-benoemde stoornis; of
 • Er is een vermoeden van een DSM-benoemde stoornis, maar daarbij is de ernst licht of subklinisch, het risico laag, de complexiteit afwezig en de duur (beloop) van de symptomen beantwoordt (nog) niet aan de criteria uit de richtlijn voor het betreffende ziektebeeld; of
 • Er is sprake van stabiele chronische problematiek, niet crisisgevoelig en met een laag risico; of
 • Er sprake is van werk en relatieproblematiek, aanpassingsstoornissen, of psychologische hulp in verband met een somatische aandoening.